usługi

Szkolenia

Jednym z celów EIRK jest budowanie świadomości zagrożeń oraz promocja standardów rzetelnie prowadzonej komunikacji w sieci. Cel ten realizujemy m.in. poprzez autorskie szkolenia i warsztaty, na które zapraszamy wszystkich, którzy chcą wiedzieć na czym polega ochrona reputacji online i stosować właściwe rozwiązania w praktyce.

Podczas zajęć wspólnie analizujemy polskie i zagraniczne case studies, uczymy m.in. podstawowych pojęć i narzędzi związanych z zakresu ochrony reputacji, raportowania pomiarów kontroli wizerunku, identyfikacji źródeł zagrożeń i oceny ich skali, działań prewencyjnych i kryzysowych. Na szkolenia zapraszamy np. osoby odpowiedzialne za sprzedaż i marketing, pracowników HR i PR, przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, menedżerów gwiazd itp.

Jak
możemy
pomóc?
663 272 666