o instytucie

Misja i cele

W czasach chaosu komunikacyjnego i szybko rozprzestrzeniających się niekontrolowanych informacji poszukiwani są wiarygodni partnerzy. Dbałość o reputację i jej ochrona mają zatem strategiczne znaczenie dla prowadzenia dialogu z otoczeniem: pracownikami, klientami, inwestorami, partnerami biznesowymi, liderami opinii itp. Europejski Instytut Rzetelnej Komunikacji powstał, by walczyć z rozpowszechnianiem FAKE&HATE w sieci oraz edukować i tworzyć autorskie rozwiązania ochrony reputacji SAFE&PROTECT. Nasza misja:

1.

Dostarczanie wiedzy, edukacja otoczenia i budowanie świadomości zagrożeń wizerunkowych w sieci

2.

Wyznaczanie trendów i standardów rzetelnej komunikacji oraz działań PR prowadzonych w internecie

3.

Ochrona wizerunku firm, marek, instytucji i osób publicznych w sieci oraz weryfikacja prowadzonych działań komunikacyjnych

Władze

Europejski Instytut Rzetelnej Komunikacji tworzą eksperci od wielu lat związani z doradztwem wizerunkowym i biznesowym, analityką internetową oraz badaniem trendów i zachowań w sieci. Różnorodne doświadczenia, pasja i chęć dzielenia się wiedzą tworzą cenny kapitał Instytutu.

Monika Domańska

Prezes

Michał Fedorowicz

Wiceprezes

Sonia Matlak

Kierownik Instytutu

Statut

Europejski Instytut Rzetelnej Komunikacji jest fundacją. Działając w Polsce i za granicą, EIRK m.in. inicjuje, wspiera i promuje nowatorskie rozwiązania na rzecz zachowania najwyższych standardów komunikacji internetowej i ochrony praw użytkowników sieci.

Statut – PDF 120 KB