usługi

Monitoring i audyty

Europejski Instytut Rzetelnej Komunikacji świadczy w zakresie audytów e-wizerunku oraz monitoringu reputacji firmy w sieci. Stawiamy diagnozę i rekomendujemy adekwatne rozwiązania na podstawie mierzalnych informacji, pozyskanych za pomocą autorskiej metodologii i sprawdzonych narzędzi analitycznych.

Zakres szczegółowej – jakościowej i ilościowej – diagnozy wizerunkowej obejmuje m.in:

  • Audyt wizerunkowy branży, firmy, marki, instytucji, osoby publicznej, itp.
  • Makietę wizerunkową (dominujące wątki i konteksty konwersacji, identyfikacja źródeł)
  • Badanie zasięgu dotarcia do priorytetowych grup docelowych oraz ocenę organizacji i podejmowanych przez nią działań
  • Analizę skuteczności podejmowanych działań komunikacyjnych i biznesowych
  • Analizę potencjalnych zagrożeń (prewencja kryzysowa)
  • Analizę działań komunikacyjnych podejmowanych w kryzysie

Chcesz wiedzieć, co o tobie lub twojej firmie mówią internauci? Sprawdzić, ile w tym prawdy a ile fałszu? Weryfikator EIRK pokaże jaki jest Twój prawdziwy wizerunek w sieci.

Jak
możemy
pomóc?
663 272 666