EUROPEJSKI INSTYTUT RZETELNEJ KOMUNIKACJI
ul. Aleksandra Wejnerta 26 lok. 2, 02-619 Warszawa | 663 272 666 | biuro@eirk.org

Jak
możemy
pomóc?
663 272 666